0618 946 036 info@poweredbybarry.nl

Algemene Voorwaarden Powered by Barry

Organisatie

0 Fitnesscentrum Powered by barry houdt kantoor te Het lappennest 45, 2204 BS Noordwijk, in de algemene voorwaarden te noemen als “Powered by barry”,

Inschrijving

 1. Men is lid van powered by barry, vanaf het moment dat u de eerste PT les gehad heeft , c.q. de eerste factuur voldaan heeft, tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat u dit schriftelijk heeft doorgegeven. Meer informatie omtrent Uitschrijving, zie punt 3.
 2. Aan ieder nieuw lid van het fitnesscentrum berekent Powered bij barry eenmalig inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten zijn verplicht, en kunnen niet gerestitueerd worden.
 3. Het abonnement start op de ingevulde startdatum.

Betaling

 1. De contributie wordt maandelijks door Powered by barry door middel van een betaal link naar u toe gestuurd en dient uiterlijk 10 dagen na de aanmaak datum voldaan te zijn anders stoppen alle activiteiten per direct.
  Hierna zal een herinnering verstuurd worden en 2 weken later nog een herinnering, wanneer de openstaande facturen 7 dagen na de 3de herinnering nog niet voldaan zijn, zal powered by barry een incasso bureau inschakelen en zal door het incassobureau de openstaande kosten verhaald worden op het lid .
 2. Bij uitblijven van tijdige betaling ontzegt powered by barry het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), de toegang tot het fitnesscentrum.
  Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, is het lid uiteraard weer welkom. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.
 3. De directie van Powered by barry is bevoegd om een lid de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, wanneer naar het oordeel van de organisatie sprake
  is van wanbetaling en/of wangedrag door het lid. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.
 4. Powered by barry behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een abonnement of contributie tussentijds te verhogen met het maximaal inflatiecijfer van het CBS. Is de verhoging hoger dan het jaarlijkse inflatiecijfer van het CBS, dan wordt ieder lid cq. wettelijke vertegenwoordiger vooraf op de hoogte gesteld. Elk jaar dat er geen inflatiecijfer is toegepast (vanaf juni 2020) is cumulatief.

Uitschrijving

 1. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 2. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, opzegging is per direct en er is geen opzeg termijn.
 3. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt ook schriftelijk .
 4. Tussentijds opzeggen is altijd mogelijk, maar openstaande credits worden niet vergoed ..

Algemene zaken

 1. Een lid traint altijd op eigen risico in het fitnesscentrum. Powered by barry of diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.
 2. Evenmin kan Powered by barry aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.
 3. Powered by barry behoudt zich te allen tijde het recht voor om een rooster en/of openingstijden aan te passen.

Huisregels

 1. Alle lessen zijn tot 48 uur voor de start van de les te boeken,24 uur voor free gym.
 2. Alle lessen zijn tot 48 uur voor de start kosteloos te annuleren.
 3. Alle lessen zijn 2 maanden vooruit te boeken
 4. Alle abonnementen zijn 4 wekelijks niet maandelijks M.U.V de free gym!
 5. Personal Training ’s Credit ’s horend bij een abonnement zijn tot 2 maanden na aankoop geldig, credit ’s gekocht in de webshop zijn tot 3 maanden na aankoop geldig.
 6. Op alle facturen rust een betaling ’s termijn van uiterlijk 10 dagen.
 7. Als de betaling ’s termijn van een factuur is overschreden stoppen alle activiteiten totdat de factuur voldaan is.
 8. Alle uren zijn vrij naar eigen inzicht te boeken, er zijn geen vaste uren.
 9. Abonnementen pauzeren is niet mogelijk, opzeggen wel zonder opzeg termijn zelfs, maar wil je dan weer beginnen dan gaat dat via de wachtlijst.
 10. Boek je PT of FREE GYM , kom dan op tijd ! na jou staat de volgende te wachten.
 11. Indien materiaal door onzorgvuldig gebruik kapot gaat, dan worden deze kosten op het lid verhaald.

Indien een lid zich niet houdt aan één van bovenstaande huisregels, is Powered by barry bevoegd om het lid hierop aan te spreken en het lid die dag de toegang te weigeren totdat hij het gevraagde gedrag vertoont.

Algemene voorwaarden Powered by barry

Het Lappennest 45 2204 BS Noordwijk

Share This